RTK

Radio Televizioni i Kosovës (shkurt: RTK) është transmetues publik informativ, kulturor, dhe arsimor i Kosovës. Financimi i RTK-se bëhet nëpërmjet taksës shtuar faturave për pagesën e rrymës elektrike, gjë qe përkrahësit e tij besojnë se do të ndihmoj në ruajtjen a paanshmërisë.Mirëpo të njejten kohë RTK merr të ardhura edhe nga reklamat, gjë që e vë në avantazh jo të drejtë në raport me televizionet tjera te vendit.I themeluar me një rregullore të UNMIK-ut në vitin 1999, ky organ është ndihmuar nga televizionet simotra në Evropë dhe Japoni.